เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดProchilled Engineering Co., Ltd. เป็นผู้ให้การบริการด้านวิศวกรรมในระบบเครื่องทำความเย็น (Water chiller System) ทุกชนิด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบ, งานติดตั้ง,งานซ่อมบำรุงรักษา พร้อมทีมงานงานที่มีประสบการณ์ มากกว่า15 ปี ในระบบวิศวกรรม เครื่องทำความเย็น (Chiller) และงานวิศวกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบควบคุมอุณหภูมิลดความร้อนจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกประเภท พร้อมบริการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุงรักษา ในระบบหลักๆ ดังนี้
ระบบปรับอากาศ
(Air Condition System)
ระบบหล่อเย็นสำหรับ
งานอุตสาหกรรม
(Industrial Cooling System)
ระบบงานเครื่องทำความเย็น
(Refrigeration System)
ห้องแช่แข็งผลิตภัณฑ์
(Frozen Storage)
ห้องควบคุมความสะอาด
และความชื้น
(Clean Room)
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นนวัตกรรมระบบทำความเย็นที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมด้วยการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
พันธกิจ
มุ่งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยีในระบบเครื่องทำความเย็น
ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
บริหารองค์กรและกระบวนการจัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตระบบทำความเย็นที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ค่านิยม
บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินงานทางด้านเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและได้เล็งเห็นว่า ในระบบงานออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นที่ถูกต้องในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงงานซ่อมปรับปรุงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการให้บริการและมุ่งเน้นด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) ระยะเวลา(Delivery) และซื่อตรงต่อลูกค้าในการดำเนินธุรกิจโดยเปรียบเสมือนหนึ่งลูกค้าคือผู้มีอุปการะคุณ
ดังนั้น บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงมุ่งที่จะสร้างสรรค์ พัฒนาการให้บริการภายใต้หลักวิศวกรรมโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ทุกขั้นตอนของการให้บริการมีความชัดเจนด้วยทีมงานวิศวกรผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและจริงใจในการให้บริการ
ประวัติ
ปี พ.ศ. 2557 บริษัทเริ่มก่อตั้ง ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท โดยมีกลุ่มวิศวกรงานระบบ เช่น งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมออกแบบ งานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งพร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ งานออกแบบ,ติดตั้ง,งานซ่อมปรับปรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทำความเย็น (Chiller) มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

*จำหน่ายเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (CHILLER)
Air Cooled Chiller (ระบายความร้อนด้วยอากาศ)
Water Cooled Chiller (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)
*บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบ
Piping System (ระบบท่อน้ำ)
Electrical and Control System (ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าควบคุม)
Duct System (ระบบท่อลม)
*บริการซ่อมบำรุง-รักษาเชิงป้องกัน (รายครั้ง/รายปี)
รับงานซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller)
รับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
Top