เกี่ยวกับเรา

INTRODUCTION

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านวิศวกรรมในระบบเครื่องทำความเย็นทุกชนิด
จัดตั้งขึ้นโดยทีมงาน วิศวกรรมออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา พร้อมทีมงานงานที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในระบบวิศวกรรม เครื่องทำความเย็นและงานวิศวกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบควบคุมอุณหภูมิ ลดความร้อนจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกประเภท พร้อมให้บริการตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ในระบบ หลักๆ ดังนี้

 • ระบบปรับอากาศ (Air Condition )
 • ระบบหล่อเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Cooling System)
 • ระบบงานเครื่องทำความเย็น (Refrigerantion System)
 • ห้องแช่แข็งผลิตภัณฑ์ (Frozen Storage)
 • ห้องควบคุมความสะอาดและความชื้น (Clean Room)
มุ่งเน้นนวัตกรรมระบบทำความเย็นที่มีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนและพร้อมด้วยการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 • มุ่งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยีในระบบเครื่องทำความเย็น
 • ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารองค์กรและกระบวนการจัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตระบบทำความเย็นที่อนุรักษ์พลังงานและ
 • ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินงานทางด้านเครื่องทำความเย็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบ วงจรและได้เล็งเห็นว่า ในระบบงานออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นที่ถูกต้องในอุตสาหกรรม ต่างๆ รวมถึง งานซ่อมปรับปรุงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการให้บริการและมุ่งเน้นด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) ระยะเวลา(Delivery) และซื่อตรงต่อลูกค้าในการดำเนินธุรกิจโดยเปรียบเสมือนหนึ่งลูกค้าคือผู้มีอุประคุณ
ดังนั้น บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงมุ่งที่จะสร้างสรรค์ พัฒนา การให้บริการภายใต้หลักวิศวกรรมโดยมุ่ง เน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ทุกขั้นตอนของการให้บริการมีความชัดเจนด้วยทีมงานวิศวกรผู้ซึ่งมาก ด้วยประสบการณ์ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและจริงใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2557 บริษัทเริ่มก่อตั้ง ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท โดยมีกลุ่มวิศวกร งานระบบ เช่น งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมออกแบบ ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีประสบการณ์ ในการทำงานมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ งานออกแบบ ติดตั้ง งานปรับปรุงซ่อมแซมและการบำรุงรักษา เครื่องทำความเย็น มีสำนักงานอยู่ใน สมุทรสาคร

บริการออกแบบและติดตั้ง
 • Piping System (ระบบท่อน้ำ)
 • Electrical and Control System (ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าควบคุม)
 • Duct System (ระบบท่อลม)
 • ระบบทำความเย็น
 • ระบบหล่อเย็น
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบหล่อเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรม
 • ระบบงานเครื่องทำความเย็น
 • ห้องแช่แข็งผลิตภัณฑ์
 • ห้องควบคุมความสะอาดและความชื้น
จำหน่ายเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (CHILLER)
 • Air Cooled Chiller (ระบายความร้อนด้วยอากาศ)
 • Water Cooled Chiller (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)
บริการซ่อมบำรุง-รักษาเชิงป้องกัน (รายครั้ง / รายปี)
 • รับงานซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) carrier,York,trane,daikin และอื่นๆ
 • รับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintanance)

PRO CHILLED ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 189/516-517 หมู่ 5 ซ.พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร / แฟกซ์ : 034-118-395