ร่วมงานกับเรา


ช่างเชื่อม  จำนวน  3 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม (ไฟฟ้า, อาร์กอน)
- มีประสบการณ์ด้านงานระบบงานเชื่อมของเครื่องทำความเย็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
เชื่อมไฟฟ้า, อาร์กอน ระบบท่อต่าง ๆ  ในระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller)
รายละเอียดของงาน
- ดูแลด้านงานเชื่อมประกอบท่อต่าง ๆ  (เชื่อมไฟฟ้า, อาร์กอน) สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller)
- ตรวจสอบระบบงานเชื่อมต่าง ๆ  และแก้ไขความขัดข้องต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำงาน
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพ,ปริมณฑล,และต่างจังหวัด
เงินเดือน
9,000-15,000 บาท (หรือตามตกลง)


ช่างไฟฟ้า   จำนวน   5  อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าควบคุม, ไฟฟ้าคอนโทรล, ไฟฟ้ากำลัง, แรงสูง - แรงต่ำ, ตู้คอนโทรล, วงจรไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น (Chiller) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
ดูแลระบบไฟฟ้าควบคุม, ไฟฟ้าคอนโทรล, ไฟฟ้ากำลัง, แรงสูง - แรงต่ำ, ตู้คอนโทรล, วงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ของระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller)
รายละเอียดของงาน
- ดูแลด้านงานประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม, ไฟฟ้าคอนโทรล, ไฟฟ้ากำลัง, แรงสูง - แรงต่ำ, ตู้คอนโทรล, วงจรไฟฟ้า สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller)
- ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแก้ไขความขัดข้องต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพ,ปริมณฑล,และต่างจังหวัด
เงินเดือน
9,000 - 15,000 บาท (หรือตามตกลง)


ช่างซ่อม บริการ    จำนวน  5  อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกลและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น( Chiller)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
ซ่อมบริการ/ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น (Chiller)
รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบเครื่องทำความเย็นในการซ่อมปรับปรุงและบำรุงรักษา เครื่องทำความเย็นตามความต้องการของลูกค้าที่ทำการแจ้ง พร้อมให้คำแนะนำและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของลูกค้า(chiller)
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพ,ปริมณฑล,และต่างจังหวัด
เงินเดือน
9,000 - 15,000 บาท (หรือตามตกลง)


PRO CHILLED ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 189/516-517 หมู่ 5 ซ.พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร / แฟกซ์ : 034-118-395