บริการ

ทำไม? ต้องเลือกใช้สินค้าและบริการของ บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1. เราคือผู้ออกแบบและผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตของท่านฯ (Make to Order)  เป็นสำคัญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เรามีสินค้า (เครื่องทำความเย็น Air Cooled Chiller / Water Cooled Chiller) หลากหลายด้วยขนาด และประเภทเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านฯ รวมไปถึงความพร้อมของอะไหล่ต่างๆ  เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการที่ประทับใจกับท่านฯ

3. แน่นอนการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้ เราก็พร้อมจะตอบรับท่านด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถวัดประสิทธิภาพและคำนวณหาจุดคุ้มทุนให้กับท่านได้  ท่านฯ จะได้ความคุ้มค่าในสินค้าและบริการ แต่เราได้ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงานของท่านฯ

4. เรามีความพร้อมด้วยทีมช่างสาขาเครื่องกล และสาขาไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์เครื่องทำความเย็น พร้อมที่จะให้บริการงานซ่อมบริการ , งาน  PM  ด้วยหัวใจของ  “One Stop Service”  เราพร้อมให้บริการท่านตลอด 24   เราไม่ได้ให้แค่การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่านั้น    แต่เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับท่านตลอดเวลา...

“….ครบเครื่อง.......เรื่องความเย็น.....”


Top